Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Turniej Robotyczny w Pittsburghu

Nasz tegoroczny udział w turnieju robotycznym w USA w Pittsburghu był możliwy dzięki programowi Ministerstwa Nauki i Edukacji Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

Image

Przedmiotem programu jest między innymi wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki.

Nasza drużyna robotyczna New Tech 7570 od 2019r buduje roboty i uczestniczy corocznie w międzynarodowych turniejach robotycznych. Zajmuje się też promowaniem nauki poprzez uczestnictwo w wielu eventach społecznych i okolicznościowych prezentując każdorazowo wyniki swojej pracy poprzez prezentacje własnoręcznie zbudowanych robotów.

W tym roku drużyna uczestniczyła w turnieju robotycznym w Pittsburghu. Wyjazd ten był możliwy tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Edukacji, ale po kolei :

Zawody First Robotic Competition rozgrywane są od 1992 roku, kiedy to odbyły się pierwsze zawody. Od tamtej pory powstało ponad 7000 drużyn, a na przestrzeni lat organizacja zainspirowała wielu młodych ludzi do zainteresowania się nauką, robotyką i programowaniem, a sportowa forma rozgrywania zawodów przyciąga uwagę mediów i niezliczonej już dziś rzeszy entuzjastów na całym świecie. Zawody ewoluowały i rozgrywane są dziś prawie na całym świecie.

....No właśnie prawie.

Zawody rozgrywane są przede wszystkim na kontynentach amerykańskich, gdyż stamtąd się wywodzą i tam zyskały największą popularność. Jednak rozgrywane są też w Australii, Azji, Ameryce Południowej. Między innymi w takich krajach jak Chiny, Dominikana, Izrael, Meksyk, czy Turcja. Natomiast skrzętnie omijają całą Europę.
Nie mamy w Europie i Polsce popularyzacji tej formy działalności, a powinniśmy inspirować, uczyć i bawić młodzież i właśnie temu podporządkowane są nasze działania.
     

Image

Od 5 lat propagujemy uczestnictwo w zawodach robotycznych, jako formę nauki przez zabawę. Budujemy roboty, startujemy w międzynarodowych turniejach. Nasi wychowankowie przy tej okazji uczą się rozwiązywania problemów, projektowania CAD, mechaniki, elektroniki i programowania.

Przybliżając formułę zawodów:

 • Sezon turniejowy rozpoczyna się od wydania regulaminu i scenariusza zawodów.
  Drużyny dowiadują się o wymaganiach i ograniczeniach obowiązujących w danym sezonie.
  Poznają komplikacje z jakimi muszą się zmierzyć i na tej podstawie rozpoczynają przygotowania do zawodów.
 • Przez 2 miesiące drużyny projektują, budują i testują swoje roboty.
 • Na początku trzeciego miesiąca rozpoczynają się zawody.
  Zawody przeprowadzane są w formie rozgrywek sportowych. Najczęściej na zasadzie każdy z każdym.
  Po czym w rozgrywkach finałowych wyłaniani są zwycięzcy.
  Drużyny dopingowane są przez swoich kibiców i zgromadzoną publiczność.

Poza oczywistym kształceniem i rozwijaniem umiejętności członków drużyny, nadrzędnym celem jest popularyzacja tej formy zawodów w Polsce. Nasze liczne relacje z zawodów, przygotowań do nich i z okresu budowy robotów, a także z licznych wystąpień przy okazji eventów okolicznościowych, czy targów naukowych mają na celu zainteresowanie jak największej rzeszy młodzieży, rodziców, nauczycieli, mediów i ludzi z kręgów politycznych i biznesowych.
Popularyzacja ma doprowadzić do możliwości stworzenia tego typu zawodów w naszym kraju. Do tego potrzebne jest zwrócenie uwagi wyżej wymienionych, by zainteresowaną młodzież zorganizować, wspomóc i pokierować. Każda drużyna potrzebuje mentorów, którzy będą ich wspierać i pomagać podczas pracy. Potrzebują też uwagi przedstawicieli biznesowych, którzy wspomogą w budowie, czy to finansowo, czy rzeczowo.

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić wdzięczność firmię RST Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego, a przede wszystkim jej właścicielowi Romanowi Rakowi za nieprzerwane od kilku lat wsparcie drużyny New Tech 7570 w realizacji i dostarczaniu niestandardowych elementów konstrukcyjnych naszych robotów. Podziękowania należą się również zespołowi produkcyjnemu RST Roztocze, który zawsze jest do dyspozycji w czasie gdy potrzebujemy ich pomocy.

Takich ludzi potrzeba więcej. Zaangażowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ludzi takich jak Roman Rak i pracownicy jego firmy to widomy znak, że można znaleźć zrozumienie do tego typu inicjatyw w Polsce.

Image

Jako kraj, ale i też nasza drużyna robotyczna, jesteśmy na wstępie upowszechniania ogólnego zainteresowania robotyką „uprawianą” przez młodzież szkolną. Szybkość zmian niestety nie jest szybka, ale postępuje.

Nasz główny cel to połączenie sił instytucji, środowisk edukacyjnych i biznesowych w celu promowania, zachęcania i wspierania młodych ludzi w dziedzinach nauk technicznych. Dotychczas osiągnięcie tego celu było wyjątkowo trudne, ale teraz widzimy postępy. Niezależnie od formy wsparcia, istotne jest, aby to wsparcie istniało. Naszym marzeniem jest zainteresowanie społeczeństwa tą dziedziną i rozwijająca się rywalizacja, na wzór popularnego e-sportu.

Jednak w przypadku konkursów robotycznych mamy na celu osiągnięcie znacznie bardziej korzystnego globalnego efektu, którym jest edukacja i rozwój nauk ścisłych. Stopniowo udaje się nam to osiągać. Obecnie współpracujemy z dużym przedsiębiorstwem produkcyjnym w naszym regionie, RST Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego. Ich kierownictwo aktywnie wspiera naszą działalność, pomagając w realizacji projektów technicznych i dostarczając nam potrzebne części wykonane z różnych stopów metali do naszych robotów.

Ta bezcenna pomoc umożliwia młodzieży realizację nietypowych projektów technicznych, które tworzą przy użyciu oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo typu CAD. Dzięki temu nie muszą ograniczać się do standardowych rozwiązań dostępnych w sklepach.

Politechnika Krakowska planuje utworzyć wspólną drużynę z nami, aby reprezentować nas na międzynarodowych zawodach w dziedzinie łazików marsjańskich European Rover Challenge. Oprócz oczywistych korzyści związanych z naukami technicznymi, nasi uczestnicy mają okazję uczyć się od innych drużyn i doświadczać wielokulturowego środowiska, czego nie spotykają zwykle w naszym kraju. To także szansa na nawiązywanie kontaktów i rozmowy z rówieśnikami, zarówno na tematy związane z naszą dziedziną, jak i inne.

Dzięki temu doświadczeniu mogą zrozumieć, jak wsparcie dla takich grup działa w środowisku amerykańskim, co różni się znacząco od naszej rzeczywistości, gdzie wsparcie jest często ograniczone. W przyszłości będą mogli wdrożyć te doświadczenia w naszym kraju.

W ostatecznym rozrachunku nasze publikacje na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram) oraz artykuły w prasie, zwłaszcza w Kronice Tygodnia, mają na celu zainteresowanie coraz większej liczby ludzi.

Naszym długoterminowym celem jest, aby w przyszłości nie musieć wyjeżdżać za granicę, np. do Turcji czy za ocean, aby uczestniczyć w zawodach, ale aby takie wydarzenia odbywały się u nas. Chcemy, aby Polska nie była krajem niszowym w tej dziedzinie. Naszym długofalowym celem jest organizacja zawodów na szczeblu europejskim w Polsce, lub stworzenie projektu inicjowanego u nas, ale mającego międzynarodowy rozgłos i organizowanego w całej Europie, lub przyciągającego uczestników z całej Europy.

Nasze działania pozostają na styku naszej inicjatywy z szeroką społecznością oraz mają wpływ na przyszłość nauki i technologii:

 • Wsparcie dla Młodych Talentów: Naszym celem jest stworzenie środowiska, które nie tylko inspiruje młodych ludzi do interesowania się naukami technicznymi, ale także pomaga im rozwijać ich potencjał. Chcemy działać jako platforma, na której młodzi uczniowie i studenci mogą eksperymentować, tworzyć i uczyć się od doświadczonych mentorów. Poprzez organizację warsztatów, konkursów i programów edukacyjnych staramy się dotrzeć do jak największej liczby młodych talentów.
 • Współpraca Międzynarodowa: Nasza grupa nie ogranicza się do działalności krajowej. Dążymy do nawiązywania partnerstw z drużynami i instytucjami z innych krajów. To otwiera drzwi do wymiany wiedzy, doświadczeń i różnych perspektyw. Współpraca międzynarodowa jest kluczowa, ponieważ pozwala młodym ludziom myśleć globalnie i rozwiązywać problemy o zasięgu światowym.
 • Innowacje Społeczne: Nasza grupa promuje kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów. Wierzymy, że młodzi ludzie mają potencjał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu. Dlatego zachęcamy ich do angażowania się w projekty mające na celu rozwiązanie lokalnych i globalnych wyzwań, takie jak ochrona środowiska czy zdrowie publiczne.
 • Edukacja Koleżeńska: Nasza grupa stawia na edukację koleżeńską, gdzie starsi członkowie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi uczestnikami. To nie tylko pomaga w przekazywaniu umiejętności, ale także buduje więzi i wzmacnia ducha zespołowości. W ten sposób tworzymy społeczność wspierającą rozwój każdego z jej członków.
 • Promowanie Równości Płci: Chcemy aktywnie przeciwdziałać stereotypom płciowym w dziedzinach nauk technicznych. Nasza grupa jest otwarta i przyjazna dla wszystkich, niezależnie od płci. Organizujemy działania mające na celu zachęcenie dziewcząt do uczestnictwa w projektach technicznych i zapewnienie im równych szans na rozwijanie swoich umiejętności.
 • Współpraca z Sektorami Przemysłowymi: Współpracując z przemysłem, staramy się przekładać zdobywaną wiedzę i doświadczenie na praktyczne rozwiązania. Nasza grupa działa jako most między światem akademickim a przemysłem, co może prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów i technologii, które mają rzeczywisty wpływ na społeczeństwo.
 • Edukacja Społeczeństwa: Nasza grupa dąży do budowania świadomości społeczeństwa na temat roli nauki i technologii w naszym życiu codziennym. Poprzez publikacje, wydarzenia edukacyjne i kampanie informacyjne chcemy pokazywać, że nauka nie jest odizolowana od społeczeństwa, ale ma wpływ na jego rozwój i jakość życia.

Nasza długo- i krótkoterminowa wizja obejmuje nie tylko promowanie nauk technicznych, ale także tworzenie społeczeństwa, które ceni i angażuje się w rozwijanie potencjału młodych ludzi oraz wykorzystywanie nauki i technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wierzymy, że to podejście może przynieść długotrwałe korzyści dla naszej społeczności i przyczynić się do rozwoju nauki i technologii na skalę globalną.

Image

Zaangażuj się z nami


ul. Henryka Sienkiewicza 22A, 22-400 Zamość
mail@zrobotemzareke.pl
tel.: 515 522 275

KRS: 0000765447

Santander Bank Polska nr: 76 1090 2590 0000 0001 4171 1943

Copyright © Fundacja Z Robotem za Rękę 2024. All Rights Reserved.

Smart Search

Search