Edukacja na potrzeby Przemysłu 4.0

W poprzednim tygodniu uczestniczyliśmy w seminarium pod tytułem „Edukacja na potrzeby Przemysłu 4.0” organizowanym przez Siemens Industry Polska oraz Encon-Koester na Politechnika Lubelska.

Dowiedzieliśmy się w jaki sposób przemysł w Polsce jak i na świecie zmienia się zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 i w jaki sposób wpływa to na wymagania stawiane uczniom i studentom na całym świecie. Zostały nam przedstawione nowoczesne systemy dydaktyczne pozwalające na praktyczne nauczanie zagadnień z różnych dziedzin inżynierii: automatyki, robotyki i pokrewnych.

We took part in seminar entitled "Education for industry 4.0" organized by Siemens Industry Polska and Encon-Koester on University of Technology in Lublin. We learned how industry in Poland and on the word it's changing according to concept Industry 4.0 and how it affects this on the requirements for students on the world. We have been presented with modern didactic systems allowing for practical teaching of issues from various fields of engineering: automation, robotics and others.