Fundacja

Z robotem za Rękę
Przyszłość jest już dziś.

 
 

FundacjaKrótki Opis

Kim jesteśmy

Głównym celem Fundacji „Z robotem za rękę” jest wspieranie, upowszechnianie i rozwój edukacji, w obszarze nowoczesnej technologii, robotyki, informatyki i nauk przyrodniczych.
Działaniami obejmujemy młodzież zamieszkującą głównie Polskę wschodnią, z terenu mniejszych miast i wsi, kadrę i organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, środowisko nauki, szkolnictwa wyższego, biznesu, władz lokalnych i krajowych.

Dlaczego jest to ważne

Według badań ponad 50% istniejących zawodów w ciągu najbliższych 20 lat zniknie na skutek zmian technologicznych, automatyzacji i robotyzacji.

65% dzieci urodzonych po 2000 roku będzie pracowało w zawodach, które aktualnie nie istnieją.

Nawet 49% czasu pracy w Polsce (7,3 mln miejsc pracy) zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 roku.

Umiejętności miękkie  (kreatywność, praca w zespole, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i wykorzystanie wiedzy technicznej) to kluczowe kompetencje na rynku pracy przyszłości.
(Raport McKinsey „Ramię w ramię z robotem”)

Świat, który znamy podlega rewolucji technologicznej. Jeśli marzymy, by nasze dzieci tworzyły te zmiany musimy przestawić polski system oświaty i edukacji na tor nowoczesnych przedmiotów technicznych, inżynieryjnych i przyrodniczych.
Im szybciej tym lepiej.

Co robimy

Obszary naszej aktywności w latach 2018-2025 skupiają się na kilku priorytetach:

 • Promowanie i rozwój młodzieżowej robotyki, a zwłaszcza międzynarodowego konkursu FIRST Robotics Competition wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (zakładanie drużyn, udział w zawodach i konkursach FIRST): www.firstinspires.org.
 • Rozwój edukacji STEAM (science, technology, engineering, art, maths) i kompetencji miękkich wśród młodzieży. Zachęcanie dyrektorów i organy prowadzące szkoły do wprowadzania innowacji edukacyjnej w obszarze robotyki, technologii, informatyki.
 • Lobbowanie w organach decyzyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Kancelaria Premiera, Kancelaria Prezydenta) i środowiskach oświatowych zmian w obowiązkowych programach nauczania szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pomoc przy wdrażaniu innowacji edukacyjnej do zajęć robotycznych, technologicznych, przyrodniczych i informatycznych w szkołach.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży w obszarze przedmiotów ścisłych, nauk technicznych i kompetencji miękkich.
Drużyna New Tech 7570

Założona przy Fundacji drużyna jest drugim w Polsce, a pierwszym w Zamościu zespołem robotycznym typu FIRST Robotics Competition. FRC (www.firstinspires.org) to międzynarodowy konkurs, którego celem jest zbudowanie robota wykonującego określone czynności, aby potem rywalizować z zespołami z całego świata w finałowych rozgrywkach.
(www.firstinspires.org).
Drużyna składa się z młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych i ponadpodstawowych. www.newtechteam.pl

 • Wrzesień 2018: nabór do drużyny, rejestracja w konkursie FIRST.
 • Październik 2018: III miejsce w Lubelskiej Lidze Robotyki (nowo założona drużyna miała tylko dwa tygodnie na zaprojektowanie, zbudowanie, zaprogramowanie i przetestowanie konkursowego robota).
 • 1-4 marca 2019: udział w turnieju FIRST "Stambul Regional” w Turcji.

 

Jak możesz się zaangażować

Polska edukacja i oświata nie nadąża za trwającą rewolucją technologiczną. Kompetencje techniczne, inżynieryjne, informatyczne polskiej młodzieży oraz osób dorosłych na rynku pracy i gospodarki XXI wieku są niewystarczające.
Świat Polsce ucieka. Bardzo nas to niepokoi. Dlatego powołaliśmy Fundację „Z Robotem za Rękę”.  
Jeśli podzielasz nasz punkt widzenia i chcesz się zaangażować w cele Fundacji, z przyjemnością Cię zapraszamy.

Korzyści

Formy i zakres działań ustalamy indywidualnie.
Dzięki współpracy nasi partnerzy otrzymują:

   • Pozytywne kreowanie wizerunku partnera jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, wspierającej nowoczesną naukę, technologię i edukację.
   • Promocja partnera w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.
   • Udostępnianie powierzchni reklamowej na materiałach promocyjnych drużyny robotycznej New Tech 7570 (strona www, koszulki, baner, rollup, ulotki, itp.) pokazy robotów podczas eventów, turniejów, konferencji, itp.
   • Pokazy robotyczne podczas eventów partnera. (targi branżowe, wystawy, imprezy okolicznościowe, itp.).

  Formy współpracy: wsparcie rzeczowe, logistyczne, merytoryczne, organizacyjne, finansowe
 
 

Cele

Spoglądajmy w przyszłość

Tak my jak i nasza młodzież zmierzy się niedługo z coraz szybciej wkraczającą w nasze życie rewolucją przemysłową. Pragniemy wspierać i upowszechniać rozwój edukacji, kształcenia  oraz oświaty w Polsce i za granicą w zakresie  robotyki, automatyki
i informatyki. Chcemy upowszechniać ideę społeczeństwa informacyjnego i informatycznego , korzystając z osiągnięć współczesnej techniki i technologii. Naszym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych obywateli Polski, podnosząc ich poziom kompetencji i umiejętności zawodowych.

Nasi Partnerzy